مقدمه:

سلامت از جمله نعماتي است كه باید قبل از به خطر افتادن آن در حفظ و نگهداری آن کوشا باشيم. در حال حاضر یکی از عوامل اصلي مرگ و مير در جوامع پيشرفته و در حال توسعه از جمله کشور ما بيماريهاي غيرواگير مي باشد، كه با اصلاح سبك زندگي و ساير عوامل مربوطه تا حدود بسیار زیادی قابل پيشگيري هستند.
سياست معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت بر آن است كه با اهداف تحقيقاتي، بحث مهم پايش و بررسي سلامت كاركنان را مد نظر قرار داده و تحت يك مطالعه علمي خدمتي به کارکنان حوزه سلامت عرضه دارد. یکی از این اقدامات پژوهشی اجرای طرح مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه می باشد که یکی از مهمترین اهداف این مطالعه کوهورت (همگروهی) پیگیری ارتباط عوامل مختلف تاثیر گذار بر سلامت بر بروز بیماریهای شغلی و غیر شغلی می باشد.
اميد است با مشارکت کارکنان دانشگاه در اين مطالعه و استمرار این طرح در ساليان آينده، بتوان به سلامت كاركنان قبل از به خطر افتادن آن، کمک کرده و به اهداف پژوهشي كه همانا سلامت جامعه است نایل شد. 

معرفی مرکز: 
مركز مطالعه كوهورت سلامت كاركنان دانشگاه علوم پزشكي قزوین پس از برگزاری کارگاههای مقدماتی و پیشرفته و اجرای فاز پایلوت طرح در تاریخ 1399/12/19 با حضور تیم مرکزی کوهورت سلامت کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی کشور و مسؤلین حوزه تحقیقات دانشگاه افتتاح گرديد.
اين مركز درطبقه دوم کلینیک تخصصی دکتر محمد زاده واقع شده است كه در حال حاضر به صورت روزانه طبق برنامه مدون پذيراي كاركنان دانشگاه جهت بررسي وضعيت سلامت آنها مي باشد.

اهداف مطالعه: 
هدف اين مطالعه پايش سلامت كارکنان دانشگاه علوم پزشكي قزوین در رده هاي مختلف شغلي در دراز مدت است. مطالعه کوهورت (همگروهی) که به صورت  طولی و آینده نگر می باشد با بررسي عوامل تأثيرگذار در سلامتي از طريق انجام معاينات باليني و پرسشنامه هایی در بخش های مختلف تغذیه، روانشناسی، سبک زندگی و..... به بررسي مواجهات كاركنان پرداخته و با پيگيري وضعيت سلامت كاركنان در دراز مدت، ارتباط اين مواجهات با پيامدهاي احتمالي كه در آينده ممکن است روی دهد ، بررسي خواهد كرد. يكي از اصلي ترين منابع اين مطالعه بيوبانك شركت كنندگان مي باشد كه فراورده های خون و ادرار در دراز مدت نگهداری شده و ارتباط بیومارکرهای موجود در آنها با بيماريهاي احتمالي كه ممکن است در آينده در افراد جامعه بروز یابد؛ بررسي خواهد شد. 

چه کسانی در این طرح شرکت می کنند؟
كليه كساني كه با دانشگاه علوم پزشكي قزوین رابطه استخدامي(اعم از استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) دارند در این مطالعه پذیرفته خواهند شد. شركت در اين پژوهش كاملاً داوطلبانه است. در این پژوهش وضعيت سلامت افراد شركت كننده در ساليان بعد حتي پس از بازنشستگي پيگيري و پايش خواهد شد. تنها معيار ورود به اين مطالعه رابطه استخدامي(اعم از استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) با دانشگاه علوم پزشکی قزوین مي باشد.

فواید شرکت در این مطالعه چیست؟
الف: پايش پيوسته و مداوم سلامتي از نظر جسمي، رواني، اجتماعي و غيره به صورت طولاني مدت.
ب: انجام رایگان تمامی آزمایشهای مطالعه
ج: تحویل جواب آزمایشهای انجام گرفته در حداقل زمان ممکن
د: پذیرایی صبحانه و میان وعده از شرکت کنندگان

چه معاینات و آزمایش هایی از افراد گرفته خواهد شد؟
•    آزمایش خون (بیوشیمی و شمارش سلولهای خونی)
•    آنالیر ترکیبات ادرار
•    معاینه توسط پرسنل مجرب مرکز (سنجش فشار خون، معاینه کامل فیزیکی، اخذ تاریخچه بیماریها و سوابق داروهای مصرفی)
•    نوار قلب
•    معاینات دهان و دندان
•    تن سنجی (آنتروپومتری و آنالیز ترکیبات بدن توسط دستگها Body Analyzer و بررسی ترکیبات بدن مانند درصد چربی، درصد ماهیچه، درصد آبو...)
•    دینامومتری (نیروسنجی اندامهای حرکتی)
•    بررسی سبک زندگی (مواجهه با دود سیگار، تغذیه، فعالیت فیزیکی، سلامت روانی استرس، اضطراب و افسردگی)
•    بررسی کیفیت زندگی، سوابق شغلی، سرمایه اجتماعی ، مباحث اجتماعی روانی ، تعارض کار و خانواده و بهداشت باروری

پیگیری این مطالعه به چه صورت خواهد بود؟
هر 5-3 سال یك بار با دعوت از شركت كنندگان به مرکز تجديد معاينات صورت خواهد گرفت.

نتایج این مطالعه در اختیار چه کسانی قرار می گیرد؟
نتايج اين مطالعه به صورت كاملاً محرمانه براي هميشه در اين مركز باقي خواهد ماند و نتايج بدون مشخصات شناسنامه ای و شغلي در اختيار پژوهشگران حوزه سلامت قرار خواهد گرفت.

محرمانگی اطلاعات
در تمامي مراحل انجام مطالعه، اصل محرمانگي اطلاعات حفظ خواهد شد.كدگذاری اطلاعات به صورتي است كه دستيابي به اطلاعات فردي حتي براي مجريان مطالعه تقريباً غيرممكن خواهد بود. ما متعهد می شویم اطلاعات فردی اخذ شده هرگز و تحت هیچ عنوانی در اختیار هیچ شخص حقیقی و حقوقی قرار نخواهد گرفت.
 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0