آدرس: قزوین، پونک، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، امیرکبیر 12 ، کلینیک ویژه محمد زاده ، طبقه دوم، مرکز مطالعه کوهورت سلامت کارکنان

تلفن: (39) (028) (98+)

نمابر: (33377089) (028) (98+)

پست الکترونیک: cohort@qums.ac.ir

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0