بادی آنالایزر:

امروزه برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای بدن روش های جدیدی ابداع شده است که می تواند برای تشخیص دقیق تر کمک کننده باشد. دستگاه بادی آنالایزر یکی از روش های ارزیابی تغذیه ای است که به وسیله آن می توان کار آنالیز بدن را به صورت کامل انجام داد. به دلیل داشتن تکنولوژی پیشرفته، این روش غیرتهاجمی و بدون درد می باشد.
در مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تجزیه و تحلیل ترکیبات بدن با استفاده از دستگاه بادی آنالایزر مطابق با دستورالعمل های اجرایی مطالعه توسط کارشناس تن سنجی مرکز انجام می گیرد. 
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0