دهان و دندان:


پزشک های بسیاری دهان انسان را پنجره ای رو به سلامت عمومی انسان می دانند. حتی گاهی پزشکان می توانند مشکلات پزشکی و بیماری های افراد را از طریق علائمی که در دهان شان پدیدار می شود، تشخیص بدهند.
در مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن بررسی تاریخچه بهداشت و سلامت دهان، معاینه وضعیت دهان، لثه و دندان ها انجام شده و آموزش بهداشت دهان در صورت نیاز انجام می شود. 
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0